How the day
ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

การพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน EP1

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ซึงบอกไว้เลยตัวผู้เขียนเองก็พูดไม่เก่งแต่พอฟังออกสื่อสารได้ บอกไว้ก่อนว่าก่อนที่จะเข้าทำงาน Admin แทบจะพูดไม่ได้เลย แม้ว่าจะเรียนจบ International program มาก็ตาม

สมัยเริ่มทำงานใหม่ๆ บอกได้เลยว่าเกร็งไปหมดไม่กล้าสื่อสารเพราะกลัวสิ่งที่พูดออกไปนั้นไม่ถูกต้องหรือพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจทำให้เกิดความกังวลในการพูดครั้งต่อไปในขณะที่ผมสื่อสารซ้ำๆ ก็จะใช้ประโยคเดิมในการสื่อสารอยากเช่น “Could you please help me in this case?” หลังจากนั้นเขาก็จะจัดการให้ พอหลังๆ เริ่มเจอปัญหาที่ต้องอธิบายให้เขาใจเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ศัพท์ทางธุรกิจแล้วศัพท์พื้นฐานเพื่อสื่อสารในเบื้องต้นให้ได้ หลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะอธิบายปัญหาด้วยภาษาอังกฤษได้ แต่จะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงที่ไม่ชัดเจนทำให้ชาวต่างชาตินั้นไม่เข้าใจในบางครั้งผมก็จะเขียนให้เขาดูว่าศัพท์ที่ผมพูดนั้นคืออะไร แล้วเขาจะ Correct การออกเสียงให้ถูกต้องให้เรา ไอ้ตัวเราก็พยายาม Copy เขาทุกครั้งที่ออกเสียงจริงๆ แล้วความกล้าและการปรับปรุง เพือที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยพัฒนาต่อไป อย่าไปกลัว

เดียวมาคุยกันต่อเดียวจะมาพูดให้ฟังว่าพัฒนาตัวเองยังไงให้ดีขึ้น… แล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออะไร เดียว Admin จะพยายามจะเล่าให้ดีที่สุด มีอะไรถามก็ฝากถามไว้ได้เลย Admin จะพยายามตอบให้นะครับ

จบ EP.1 See you in EP2.

Facebook Comments