How the day

English Speaking Motivation

ต้องของบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเป็นคนพูดภาษาอักกฤษไม่เก่งแม้จะเรียน International program. เนื่องด้วยก่อนเข้าเรียนนั้นพื้นฐานทางด้านภาษาของผมนั้นไม่มีเลย ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยแบบว่า งูๆ ปลาๆ ถามเพื่อนบ้างเวลาไม่เข้าใจ หรือ ในบางครั้งเราก็บ่อยปัญหานั้นผ่านไปเลย จนเราลืมคิดไปว่าเราควรเอาปัญหานั้นต่างๆ มาเรียนรู้อย่างเช่น การออกเสียงในการพูด หรือที่จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ การฟัง

ผมขอพูดถึงการพูดก่อน อย่างแรกเลยจะเป็นผู้พูดที่ดีได้ต้องรู้จักการฟังก่อน โดยส่วนตัวแล้วผมฝึกจาก ภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่ผมด้วยกันการเปิด หนังที่เป็น Sound track and Sub ที่เป็นภาษาอังกฤษไปควบคู่กัน โดยตัวอย่างในการฝึกของผมก็คือ “ตาดูหูฟัง” นั้นก็คือ ตามองไปที่ Sub Eng. หูฟังสำเนียงที่เค้าพูดออกมาฝึกแบบนั้นไปเรื่อยๆ แหละครับ เราจะคุ้นชินกับมันเอง ฝึกอย่างนี้ๆ ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ นครับ แล้วจะเห็นผล ต้องมีความพยายามและความอดทนด้วยนะครับเพราะหลายๆ คนยอมแพ้กับเหตุการณ์แบบนี้ หลังจากนั้นผมก็พูดตามที่ ในหนังพูดเพื่อออกเสียงให้ตรงตามที่เขาออกเสียงมา ทำซ้ำๆ แบบนั้นไปเรื่อยๆ

ในสุดท้ายนี้ก็อย่ายอมแพ้นะครับ

Please don’t give up.

Facebook Comments

Add comment